Hовини

 

Сътрудничество с Пражкия Клуб
12.12.2012
Членове на Пражкия Клуб към Бернския Съюз Berne Union Prague Club са кредитни застрахователи от всички континенти. ленове от Словения са SID bank и SID – First Credit Insurance Company.

Срещата се проведе от 3-ти до 5-ти декември 2012 в хотел Хаят в Белград и имаше представители на повече от 30 от членовете на съюза. В дебатите за кредитната информация съществен принос имаха представителите на ПРО КОЛЕКТ.

В допълнение на продуктите на ПРО КОЛЕКТ, беше представен и on-line портала PK NET, където се събира информация за проблемни длъжници. Всички членове на Пражкия клуб, които застраховат вземания се съгласиха, че мониторингът (активно проследяване) е важно допълнение към традиционните кредитни доклади и допринася за оценката на кредитната надеждност на компаниите. Едно от признатите предимства на ПРО КОЛЕКТ е нашето активно присъствие на териториите на бивша Югославия (Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Черна гора), България и Румъния и професионалното умение да събираме и обработваме информация, която липсва в публичните регистри, но дава по-реалистична картина на дейността на компаниите.