Hовини

 

Търговският регистър
31.12.2011
На 31.12.2011 приключи пререгистрацията в Търговския регистър на всички юридически лица. Фирмите, които не са се пререгистрирали в този срок, ще бъдат заличени и търговската им дейност - прекратена.

Препоръчваме на нашите клиенти да проверяват в Търговския регистър новите си партньори.