Hовини

 

12.12.2012
Сътрудничество с Пражкия Клуб
Членове на Пражкия Клуб към Бернския Съюз Berne Union Prague Club са кредитни застрахователи от всички континенти. ленове от Словения са SID bank и SID – First Credit Insurance Company.
31.12.2011
Търговският регистър
На 31.12.2011 приключи пререгистрацията в Търговския регистър на всички юридически лица. Фирмите, които не са се пререгистрирали в този срок, ще бъдат заличени и търговската им дейност - прекратена.
02.04.2008
ПРО КОЛЕКТ УСПЕШНО СЪБИРА ВЗЕМАНИЯ В КОСОВО
ПРО КОЛЕКТ УСПЕШНО СЪБИРА ВЗЕМАНИЯ В КОСОВО Групата ПРО КОЛЕКТ е последователна в своята политика да осигури на своите партньори и клиенти професионално обслужване по събиране на вземания на цялата територия на Югоизточна Европа.