MОНИТОРИНГ

Мониторинг

В последно време промените в статуса и икономическото състояние на юридическите лица са по-чести и по-съществени отколкото преди.  В тежката икономическа ситуация и особено при проблеми с ликвидността е много важно да бъдете информирани навреме за промените, които са свързани с вашите бизнес партньори. Получаването на релевантна информация навреме е от съществено значение за вземането на правилните решения. За тази цел Про Колект създаде услугата „Мониторинг”, която надгражда обичайните кредитни доклади. Когато четете един кредитен доклад, изработен на базата на финансовия отчет от предишната година, Вие четете историята на фирмата. Но днес ние знаем, че историята не може и не трябва да бъде основа за вземането на бизнес решения.

Услугата мониторинг включва наблюдаване на дейността на Вашите бизнес партньори през цялата година и редовно подаване на информация (седмично или според уговорката) за извършени промени в наблюдаваните фирми и за тяхната кредитна надеждност. Информацията се подава електронно и включва евентуални промени в наименованието на фирмата, адреса, собствеността и управляващите, както и други промени, които биха рефлектирали върху дейността на наблюдаваната фирма. Допълнително се подава информация за процедури по несъстоятелност и за регистрирани от Про Колект процедури по събиране на вземания.

Нека илюстрираме с примери... 

Дадена фирма, която е завършила предишната година с добър финансов резултат е продадена на непознат „инвеститор”, който започва да експлоатира доброто име на фирмата за покупки с отложено плащане, а предишните собственици създават нова фирма със същия предмет на дейност.  Ако доставчиците проверяват само финансовите отчети, ще мине известно време преди да разберат, че няма да получат плащания от тази фирма.

Урок:  Трябва да се информирате за всякакви промени в собствеността на фирмите, с които работите.

Клиентите ни често се оказват в „порочния кръг” на взаимната задлъжнялост. Когато Про Колект получи поръчка за събиране на вземане от дадена фирма, това може да означава, че длъжникът има сериозни проблеми с ликвидността. Често след първата поръчка за събиране на вземане от тази фирма следват много други и такъв длъжник  може да изпадне в несъстоятелност до година – две.  Доставчиците, които имат такъв „сериен” длъжник и той е в процедура на мониторинг в Про Колект, биват информирани навреме за такива събития и следователно следят по-внимателно както плащанията от страна на този клиент, така и бъдещите си клиенти.

Урок: Услугата мониторинг предоставя ранно предупреждение  за процесите в  дадена фирма, а следователно и възможност за предприемане на разумни действия навреме.

npl image

Процедурата мониторинг ще Ви предоставя информация за ключови промени през цялата година на Вашите бизнес партньори.